Dénia.com
Search

Rafa Carrió (Compromís) said: "About memory, shame and all lasting queries"

November 11 from 2016 - 14: 50

A quarter of the goverment in the Generalitat and its legislatures to Dénia produced with effects of little memory and high doses of demagogy. Almenys is the one who says that some of the partit Popular councilors patete, those who pass between l'oblit and la desvergonyiment each time they are pronounced. Jo, personally, after arriving the article in Matèria d'Educació of the councilor of the PP, Pepa SiveraNot puc help thinking that caracteritza com els oposició is més bé, lack of vergonya.

Rafa Carrió

Cap Geperut is not Veu gepa or cap banyut banyes them. I is that després d'anys sense fer res pel món educatiu, pretenen ara qüestionar the treball that s'està Fent des Govern the canvi, which has s notebook PC to terme més polítiques socials i have destinat atenció to Educació durant més aquests 18 mesos 7 anys popular Govern. Alguns dels exemples are:

 • L'Escola Official d'Idiomes: anys anys sense i manage Famos theme of Decret d'Oficialitat, the qual és necessari per a garantir titulacions them i the continuïtat de l'EOI. Procrastination has a comportat one deute econòmic amb l'equip directiu that tots hem to pay. Nosaltres heme ACTUAT solucions Contributing to them necessaries per aconseguir the Decret. I, Efectivament is of camí. Quina will be l'actuació the PP? Quina the solució? Chap.
 • Tenor Cortis Conservatory: i els anys anys that alumnes study in precari edifici, the qual not reuneix les Minimes condicions or necessaries per a desenvolupar CORRECTLY the treball. Nosaltres, but, ja heme proposat Terrenys to the Department Conservatori per al nou. Quina will be the seua it solució? Chap.
 • Edificis educatius: anys anys i have precisat d'una urgent i necessaria it Rehabilitació, altres d'un manteniment important. Heretem tota a series of mancances in actuacions, així com dels per assolir-les resources. No obstant això, comptem tècnics i amb estudis reports, als i POSEM atenció xicotets detalls per fix-all. I diu the PP?
 • Raquel Col·legi Payà: amb diferents carències d'infraestructures, dotat barracons amb, els tant d'eixos that have agradat the PP. Comptem ja amb nosaltres tècnics reports, i anem to cedir one per Terreny a Col·legi nou. A Col.legi com lime. I PP? What has plantejat?
 • Col·legi of Xara: Anys anys i els ranging xiquets in barracons. Per fi, it turns out that one Col·legi tindran nou! But at PP li pareix això és preocupant partidari to rehabilitate i-ho. Sembla not like the Xara li amb compte one Col·legi d'un nou to month in l'antic edifici multicultural.

What has the PP tots aquests anys fet? Not only is it responsible for creating and perpetuating situations of precarietat, of retallaring in Education, of deixing an unfortunate herència, but that they also accuse of "keeping als xiquets in barracons to the col • legi de la Xara, look at cel i expect a miracle. " Li diu el mort al degollat, who has fet eixe forat? They have no shame or connection!

The balafiament dels públics resources overruns els i la publicitat enganyosa dels Camps i Fabra Governs deixat the Generalitat have little Capacitat amb per a realitzar inversions. Per parlar de l'infrafinançament not the marginació that patim i i heme patit des Central Government. But the mancança malgrat resources, estem l'Educació demostrant that is one of them nostres prioritats: Xarxa de Llibres, Augment les places dels professors, the ratio disminució, aules xiquets of 2 anys, Augment Partides them, or ELIMINATION progressiva dels barracons, between altres. Pot dir the PP mateix quant to prioritats? No pot, but ho dira. Perquè not tenen vergonya!

That is why 1.000 milions are involved in cost overruns that the popular Conselleria is going to spend with the CIEGSA per les obres dels col·legis projectats, col·legis which, per cert, is not going to be built and is going to replace per "provisional" barracks at a cost of more than 50 milions d'euros. That b e vindrien eixos diners per millorar l'espectre educatiu if they do not have stat jugant amb the futur dels xiquets. Quina little shame!

Ja li dir vaig a ocasió to Sivera senyora not volia perdre the temps discutint each vegada that the PP fer li apeteix demagogy. First, perquè Not the estil meu (i ho vull not follow a futur), i segon perquè ESTIC ocupat treballant. També vaig li dir que l'educació Prou ​​is a serious issue i Important com create social alarm per mentires amb or veritats Mitges.

I am a supporter of communicating, consulting, negotiating and compcuting the contributions that come up and helping us to treballar per people. Per això estem ací, tant govern com oposició. Així that, jo li demane to the PP that critique constructively, began to act amb coherència i col·labore in the creation of benestar per als veïns, and not in the creation of fear. Perquè, per damunt de tot, grew soles tea dret to criticize which tea you win to millorar.

Amb bravery, i amb a somriure. Molta Salut!

Rafael Carrió Company
Deputy Mayor
Regidor de Cultura i Educació

2 Comments
 1. Hendrick Maesman says:

  Xenophobic and exclusive Catalanists, they want to take our Valencia region. They want to enslave us with their pipe dream of the Catalan countries that never existed. And all this with the full support of the Socialist Party of Peter the vagus. Let's see if they react.
  To follow and the PP will sweep within 29 months ...

 2. eneko iparraguirre says:

  My PP party technocrat I do not care. But this catalanista Lord what the hell have to tell us about morality, shame and complaints of all kinds? .... You should put all its forces and wills in the land of Catalonia and so so happy, and make those lands earthly paradise, and if it is in Rosello, so much the better. Just get to Catalunya i recover them Espanya, lost lands in the seventeenth century. Oh! ... sorry excuse me, I have written Espanya. viscously we are correct in political correctness: Central Stat. (That horror)


36.038
4.181
9.973
2.030
We use our own and third party cookies to offer you personalized advertising and collect statistical data. If you continue browsing we consider that you accept our Cookies policy.